Traficar i Szlachetna Paczka, czyli dobro mierzone w kilometrach.