Auto na minuty wynajmiesz na dłużej. W Traficarze za czas i postój zapłacisz maksymalnie 75 zł na dobę.