Rewolucja w carsharingu dzięki rozwiązaniu Traficar Spot