Traficar stawia na dostawczaki. Flota elektryczna wyjeżdża z Warszawy